การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 06 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 รวม 5 วัน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 382 ราย และผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

          วันที่ 31 มีนาคม 2565  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร         จำนวน  20   ราย

                                            ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร         จำนวน 343   ราย

          วันที่ 1 เมษายน 2565  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร         จำนวน    5   ราย

                                            ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร         จำนวน  13   ราย

          วันที่ 2 เมษายน 2565  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร          จำนวน    2   ราย

                                            ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร          จำนวน    3   ราย

          วันที่ 3 เมษายน 2565  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร          จำนวน     2  ราย

                                            ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร         จำนวน    10  ราย

          วันที่ 4 เมษายน 2565  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร         จำนวน      2  ราย

                                           ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร          จำนวน   13  ราย

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร หรือ สายด่วน 1444

เข้าชมทั้งหมด 403 ครั้ง