การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 10 เมษายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 08 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

     วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย 1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แทนตำแหน่งที่ว่าง 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แทนตำแหน่งที่ว่าง 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท เขตเลือกตั้งที่ 17 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แทนตำแหน่งที่ว่าง 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่ว่าง 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง 11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง  12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสรวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

          สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

เข้าชมทั้งหมด 247 ครั้ง