สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 20 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา โดยการกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหาได้ทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ และทางแอปพลิเคชัน Smart Vote ซึ่งมีข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

     โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th , Facebook Fanpage “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” สายด่วน 1444 หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี

เข้าชมทั้งหมด 158 ครั้ง