เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร รุ่นที่ 1
โดย PR ECT 11 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร รุ่นที่ 1 (ส่วนกลาง) โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เข้าร่วมการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

เข้าชมทั้งหมด 31 ครั้ง