เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์รายการข่าว 3 มิติ
โดย PR ECT 11 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์รายการข่าว 3 มิติ ของทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในประเด็น "ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" โดยนางสาวฐาปนีย์ เอียดศรีไชย เป็นผู้สัมภาษณ์ ณ ห้องรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 49 ครั้ง