กรรมการการเลือกตั้ง ออกอากาศรายการ "เคลียร์ คัด ชัดเจน"
โดย PR ECT 11 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.05 นาฬิกา ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ออกอากาศรายการ "เคลียร์ คัด ชัดเจน" ตอน"เตรียมความพร้อมไปเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา" ดำเนินรายการโดย นายวีระศักดิ์ ขอบเขต ตั้งแต่เวลา 15.05-15.55 นาฬิกา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เข้าชมทั้งหมด 46 ครั้ง