ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานจัดงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี
โดย PR ECT 11 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานจัดงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี จากกลุ่มภารกิจต่างๆ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเชิญร่วมงานฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เข้าชมทั้งหมด 46 ครั้ง