สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมแถลงข่าวและเสริมสร้างความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 12 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวและเสริมสร้างความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย สื่อมวลชนและเครือข่าย จำนวน 35 คน เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 15 คน ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมอมารีพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

     สำหรับกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ในภาคเช้าเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดย ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา และรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา, การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเมืองพัทยา, กิจกรรมกลุ่มมุมมองของสื่อต่อการจัดการเลือกตั้งเมืองพัทยา และกิจกรรมการแถลงข่าวงาน “Big Day”
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา ถนนเลียบชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ส่วนกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นการสรุปถอดบทเรียนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเมืองพัทยา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไป

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี หรือบริการสายด่วน 1444

เข้าชมทั้งหมด 89 ครั้ง