กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
โดย PR ECT 12 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เข้าชมทั้งหมด 27 ครั้ง