รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
โดย PR ECT 12 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 13.30 น. พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เข้าชมทั้งหมด 80 ครั้ง