เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวและเสริมสร้างความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
โดย PR ECT 13 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และคณะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวและเสริมสร้างความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นำคณะเข้ารับฟังการบรรยายเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา โดยมี นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี และเรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวบรรยายให้ความรู้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เข้าชมทั้งหมด 44 ครั้ง