เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมเพื่อพิจารณาหารือแนวทางการปรับโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดย PR ECT 17 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.15 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์  ร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก พันตำรวจตรี ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหารือแนวทางการปรับโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรองรับภารกิจส่วนงานต่างๆให้มีความเหมาะสม โดยนำข้อมูลแต่ละส่วนงานมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณา ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 53 ครั้ง