รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการกำหนดรูปแบบของพิธีการและการจัดงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี
โดย PR ECT 17 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.45 น.นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการและหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ และการจัดสถานที่ ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการกำหนดรูปแบบของพิธีการและการจัดงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 38 ครั้ง