ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 10
โดย PR ECT 18 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 10 ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องโดยเฉพาะหลักกฎหมาย หลักการเมืองการปกครอง และการบังคับใช้กฎหมาย ในหัวข้อ "หลักนิติธรรมกับบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 9 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เข้าชมทั้งหมด 31 ครั้ง