ประธานกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดย PR ECT 19 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เข้าชมทั้งหมด 15 ครั้ง