กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี
โดย PR ECT 19 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง รับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี  และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าชมทั้งหมด 25 ครั้ง