ลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สัมภาษณ์รายการเคลียร์คัดชัดเจน
โดย PR ECT 19 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.05 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สัมภาษณ์รายการเคลียร์คัดชัดเจน ในหัวข้อ "โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง กทม./เมืองพัทยา" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เข้าชมทั้งหมด 34 ครั้ง