กรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
โดย PR ECT 20 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบบัตรเลือกตั้งว่ามีการประทับตราและจำนวนบัตรเลือกตั้งครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และให้ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม มิให้เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่หรือคัดค้านการเลือกตั้ง โดยมี นางสายใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร นายสมชาย โถววิริยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
เข้าชมทั้งหมด 54 ครั้ง