เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดย PR ECT 20 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 25 ครั้ง