รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
โดย PR ECT 20 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 ในคณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ในการประชุม ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

เข้าชมทั้งหมด 25 ครั้ง