กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
โดย PR ECT 21 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 - 12.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศาลาวัดรางบัว หน่วยเลือกตั้งที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแร้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนวันครู 2503 และหน่วยเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้แนะแนวทาง ข้อควรระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม มิให้เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่หรือคัดค้านการเลือกตั้ง และเน้นย้ำในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ การนับคะแนนเลือกตั้ง วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง รวมคะแนนเลือกตั้ง อย่างระมัดระวัง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมี นางสายใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้ตรวจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร นายสมชาย โถววิริยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
เข้าชมทั้งหมด 42 ครั้ง