ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การลงคะแนนและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย PR ECT 21 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่  21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การลงคะแนนและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่อำเภอโพธาราม ซึ่งมีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ทั้งสิ้น158 หน่วยเลือกตั้ง โดยที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ตั้งแต่ภาคเช้าจนกระทั่งเวลา 16.00 น.หน่วยสุดท้าย ณ ศาลาประชาคม วัดหนองโพ หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 43  หน่วยเลือกตั้งโดยมี นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆด้วยความเรียบร้อย
เข้าชมทั้งหมด 41 ครั้ง