กรรมการการเลือกตั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ เขตสวนหลวง และเขตบางกะปิ
โดย PR ECT 22 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ได้ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 32 เต็นท์บริเวณหมู่บ้านเสรี โรงเรียนหัวหมาก เขตสวนหลวง แขวงพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้มี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ดร.ไกรวิทย์ โกสีย์ศิริกุล และ นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตสวนหลวง แขวงพัฒนาการ ดังนี้ หน่วยเลือกตั้งที่ 31 – 33 เต็นท์บริเวณหมู่บ้านเสรี โรงเรียนหัวหมาก และในเวลาต่อมา ได้ตรวจเยี่ยม ในเขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก ดังนี้ หน่วยเลือกตั้งที่ 40 - 41 บริเวณใต้อาคารหอประชุม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หน่วยเลือกตั้งที่ 48 - 53 บริเวณอาคารศิลาบาตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้มีประธานกรรมการประจำหน่วยและกรรมการประจำหน่วย ให้การต้อนรับและรายงานถึงความเรียบร้อยในการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

เข้าชมทั้งหมด 33 ครั้ง