กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
โดย PR ECT 22 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 16 และหน่วยเลือกตั้งที่ 17 โบสถ์เซนต์นิโคลัส หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 9 มัสยิดดารุลอิบาดะห์ หน่วยเลือกตั้งที่ 8 , 9 , 10 , 12 ,13 ,15 หมู่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การดำเนินการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย  ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้แนะแนวทาง ข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม มิให้เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่หรือคัดค้านการเลือกตั้ง และเน้นย้ำในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ การนับคะแนนเลือกตั้งวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง รวมคะแนนเลือกตั้ง อย่างระมัดระวัง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมี พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
เข้าชมทั้งหมด 20 ครั้ง