กรรมการการเลือกตั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม.และ ส.ก.
โดย PR ECT 22 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ เขตดุสิต เขตเลือกตั้งที่ 1 แขวงถนนนครไชยศรี หน่วยเลือกตั้งที่ 32 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน พร้อมนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง
เข้าชมทั้งหมด 43 ครั้ง