กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 32 หน่วยเลือกตั้ง
โดย PR ECT 22 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี นายแสนผิน สุขี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

1. เวลา 9.10 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 31 - 34 เขตดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี ณ วิทยาลัยวิมลศรีย่าน

2. เวลา 9.15 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 28 - 30 เขตดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสามเสน

3. เวลา 9.30 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 - 9 เขตดุสิต แขวงสวนจิตรลดา ณ โรงเรียนสุโขทัย

4. เวลา 9.45 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 - 8 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดเทพศิรินทร์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

5. เวลา 10.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 11 - 12 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ โรงเรียนสายปัญญา

6. เวลา 10.30 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 - 2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ เต็นท์หน้าตึกโรงพยาบาลกลาง

7. เวลา 11.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 - 4 เขตพระนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ ณ ตึกสามัคยาจารย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

8. เวลา 11.25 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตพระนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ ณ ตึกจุฑาธุช 100 ปี วิทยาลัยเพาะช่าง

9. เวลา 11.40 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 8 และ 13 เขตพระนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ ณ เต็นท์บริเวณหน้าห้างดิโอลด์สยามพลาซ่า

10. เวลา 12.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 - 7 เขตพระนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ ณ โรงเรียนวัดราชบูรณะ

11. เวลา 12.15 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตพระนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ ณ เต็นท์บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม

12. เวลา 14.30 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 2 - 3 แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร  ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย


พร้อมนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ได้กำชับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้แนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุธุระจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ ท่านสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิผ่านทางแอปพลิเคชัน
Smart Vote ได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2565
เข้าชมทั้งหมด 86 ครั้ง