เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
โดย PR ECT 22 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เข้าชมทั้งหมด 13 ครั้ง