เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ส.ถ./ผ.ถ.6/1)
โดย PR ECT 01 มิถุนายน 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ส.ถ./ผ.ถ.6/1) โดยเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร นำโดยนายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และคณะ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 103 ครั้ง