ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 8/2565
โดย PR ECT 27 มิถุนายน 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วยผู้บริหาร  และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 43 ครั้ง