กรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้าถวายสักการะเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดย PR ECT 29 มิถุนายน 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก นายวีระ ยี่แพร นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้าถวายสักการะเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เข้าชมทั้งหมด 29 ครั้ง