รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพลเมือง เด็ก และเยาวชนวิถีใหม่ (Civic Education) ครั้งที่ 2/2565
โดย PR ECT 30 มิถุนายน 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพลเมือง เด็ก และเยาวชนวิถีใหม่ (Civic Education) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
เข้าชมทั้งหมด 28 ครั้ง