รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองพยาน ครั้งที่ 15/2565
โดย PR ECT 30 มิถุนายน 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองพยาน ครั้งที่ 15/2565 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 33 ครั้ง