รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ในการประชุม ครั้งที่ 16/2565
โดย PR ECT 30 มิถุนายน 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ในการประชุม ครั้งที่ 16/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
เข้าชมทั้งหมด 45 ครั้ง