ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2565
โดย PR ECT 30 มิถุนายน 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 39 ครั้ง