การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จำนวน 400 เขตเลือกตั้ง เสร็จสิ้นแล้ว
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
ขยายตัวอักษร :

                   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) ได้จัดให้มีการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการ หรือ ECT Report เพื่อเผยแพร่ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านหน้าจอแสดงผล (Dashboard) ให้แก่ สื่อมวลชน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็ปไซต์ www.ectreport.com นั้น

                   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่า การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.ectreport.com ได้ดำเนินการครบตามที่กำหนดแล้ว และการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จำนวน 400 เขตเลือกตั้ง ยกเว้นเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครปฐม ที่งดลงคะแนนเนื่องจาก
ประสบวาตภัย ได้เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนำส่ง แล้วจะได้ปรับปรุงหน้าจอแสดงผลเพื่อนำเสนอผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 อย่างเป็นทางการต่อไป

 

เข้าชมทั้งหมด 3024 ครั้ง