รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดย PR ECT 24 พฤษภาคม 2566
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีความทันสมัย ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการใช้งานเว็บไซต์รูปแบบใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เข้าชมทั้งหมด 155 ครั้ง