รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
โดย PR ECT 25 พฤษภาคม 2566
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
เข้าชมทั้งหมด 139 ครั้ง