“ประธาน กกต.” นำผู้บริหาร พนักงาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดพรหมนิวาสวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 03 พฤศจิกายน 2560
ขยายตัวอักษร :

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้กรรมการการเลือกตั้ง นายบุญส่ง น้อยโสภณ ดร.ประวิช รัตนเพียร ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมใจกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดศาลากุล ทั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

          สำหรับวัดพรหมนิวาสวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวบ้านที่อาศัยอยู่เดิมเล่ากันสืบมาว่า ผู้ที่สร้างวัดมียศเป็นขุนได้เป็นแม่ทัพยกทัพไปรบกับข้าศึกที่เมืองโยนก (นครเชียงใหม่) และมีชัยชนะกลับมาจึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นเป็นอนุสรณ์ ต่อมา   สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 3 ได้มีการซ่อมแซมถาวรวัตถุในส่วนที่ทรุดโทรม จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 4  ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน นายศุภชัย กล่าว

 

 

เข้าชมทั้งหมด 190 ครั้ง