“กกต.” ต้อนรับ “กกต.มัลดิฟส์” ศึกษาดูงานการบริหารการเลือกตั้งไทย
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 14 พฤศจิกายน 2560
ขยายตัวอักษร :

     นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้ประสานความร่วมมือมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการนำคณะของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เข้ารับการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารการเลือกตั้งของประเทศไทย โดยคณะศึกษาดูงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย

1. H.E. MR.AHMED SULAIMAN                          ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

2. H.E. MR.AMJAD MUSTHAFA                          รองประธานกรรมการการเลือกตั้ง

3. H.E. MR.AHMED AKRAM                                กรรมการการเลือกตั้ง

4. H.E. MR.MOHAMED SHAKEEL                        กรรมการการเลือกตั้ง

5. H.E. MR.SMAIL HABEEB ABDUL RAHEEM       กรรมการการเลือกตั้ง

6. MR. HUSSAIN FAISAL                                     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายออกเสียงเลือกตั้งและ     ให้การศึกษาแก่พลเมือง

7. MS.KHADHEEJA RASHAA                               ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

8. MR.ABDULLA ABDULLA                                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์    จะรับฟังการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหลายหัวข้อ เช่น บทบาท กกต. กับการเลือกตั้งประเทศไทย โดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บรรยายพิเศษ ระบบและการบริหารจัดการเลือกตั้ง บทบาท กกต. กับพรรคการเมือง การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยข้อโต้แย้งในการเลือกตั้ง การให้ความรู้ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดทั้งการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย รัฐสภา พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ   จังหวัดสมุทรสงคราม    

          สำหรับการศึกษาดูงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 2 ประเทศแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งร่วมกันเพื่อนำไปใช้            ในการพัฒนาระบบการจัดการเลือกตั้งของประเทศต่อไป นายศุภชัย กล่าว  

เข้าชมทั้งหมด 269 ครั้ง