ผู้ตรวจการฯตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.พัทลุง งวดที่ 1
โดย admin 13 พฤศจิกายน 2560
ขยายตัวอักษร :
วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสิริรัตน์ เจ้าประเสริฐ ผู่้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะ ซึ่งรับผิดชอบเขตตรวจการที่ 4 ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง งวดที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีนายสามารถ นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง และพนักงาน สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ นางสิริรัตน์ เจ้าประเสริฐ ผู้ตรวจการ ได้มอบนโยบาย รับทราบปัญหา พร้อมแนะนำการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 361 ครั้ง