การเลือกตั้งคณะกรรมการและประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง
โดย admin 06 พฤศจิกายน 2560
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 สนง.กกต.จว.พัทลุง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยมีทีมวิทยากร นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นางชัญญานุช ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกตั้ง และนายอำภรณ์พูลฉิม พนักงานขับรถยนต์ ในการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการและประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.พัทลุง ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลาง จ.พัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 486 ครั้ง