สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โดย admin 30 ตุลาคม 2560
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สนง.กกต.จว.พัทลุง โดยนายประภาส เศียรอุ่น หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายสมทบ ไชยรัตน์ พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง และนายสุวิทย์ สัจจะบุตร พนักงานการเลือกตั้ง ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาชัยสน ณ ศาลาประจำหมู่บ้านเทพราช หมู่ที 6 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 393 ครั้ง