พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchang Center)
โดย admin 04 ธันวาคม 2560
ขยายตัวอักษร :

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchang Center)

กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม วันที่ 4 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เข้าชมทั้งหมด 170 ครั้ง