กกต. จัดประชุมชี้แจงกลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมือง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธีรวัฒน์  ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กล่าวว่า ในการประชุมชี้แจงวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจำนวนกว่า 400 คน ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลผู้ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมือง ผู้สังเกตการณ์ ผู้สื่อข่าว รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

       สำหรับวัตถุประสงค์การจัดประชุมชี้แจงครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงครั้งนี้ จะได้รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง บทบาทนายทะเบียนพรรคการเมืองและแนวทางการจัดตั้งพรรคการเมือง รวมทั้งหลักการของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 ตลอดทั้งกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อให้กลุ่มบุคคลที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้ และเป็นไปตามกฎหมาย ดร.ธีรวัฒน์ กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 358 ครั้ง