ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในครอบครัว ตามโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมไทย
โดย admin 30 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
เมื่อนที่ 30 มีนาคม 2561 นายสามารถ นาคสกุล ผอ.กต.จว.พท. ได้มอบหมายให้นายสุวิชาญประชาชาติ พนง.ลต.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม ไปทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในครอบครัว ตามโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมไทย ของ สนง.เทศบาลนครตรัง ณ ล่องแก่งหนานท่าส้าน - ตาเส้ง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมีกลุ่มผู้ปกครองและเด็กเยาวชนในเขคเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมประมาณ 100 คน
เข้าชมทั้งหมด 910 ครั้ง