นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต.และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.พัทลุง
โดย admin 28 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดยมีนายสามารถ นาคสกุล รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง นายประสิทธิ์ เอียดคง รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง และพนักงานให้การต้อนรับ และรับฟังแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการเข้าสู่ตำแหน่งการบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสืบสวนและไต่สวน ในโอกาสนี้ท่านบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้งได้มอบพระไพรีพินาศให้แก่ผู้บริหารและพนักงานไว้เป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 864 ครั้ง