ร่วมสภากาแฟยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าของเมืองลุง
โดย admin 21 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสามารถ นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง นายประสิทธิ์ เอียดคง รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง ร่วมสภากาแฟยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นเจ็ด โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 669 ครั้ง