ให้ความรู้เรื่อง การเรียนรู้สิทธิหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยแก่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง
โดย admin 21 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 11.30 น. นายสามารถ นาคสกุล ผอ.กต.จว.พท. ได้อนุญาตให้ นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนง.ลต.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเลือกตั้ง สนง.กกต.พัทลุง ไปทำหน้าที่วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง หัวข้อ เรียนรู้สิทธิหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งดำเนินการโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ณ กองพันทหารช่างที่ 401 ค่ายอภัยบริรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 640 ครั้ง