เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.1 บ้านสังแกระ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โดย admin 12 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00- 16.30 น. นายสามารถ. นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้. นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นายประเสริฐ. ธรรมเพชร พนักงานสืบสวนสอบสวนและนางจันทร์ราตรี ขุนชู พนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ไปดำเนินการจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 1 บ้านสังแกระ ตำบลป่าพะยอมอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากนายประโยชน์. สมศักดิ์. นายอำเภอป่าพะยอม. เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายอนุรักษ์. เส้งเอียด. กำนันตำบลป่าพะยอม และมีนางเบญจมาภรณ์. สุพิทยพันธ์. ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม. ครู กศน.ตำบลป่าพะยอม. ปลัด อบต.ป่าพะยอม. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่. และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลป่าพะยอม เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 110 คน. เกินเป้าหมายที่วางไว้ และได้สัญญาประชาคมจำนวน 4 ข้อ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติในโอกาสต่อไป
เข้าชมทั้งหมด 1010 ครั้ง