เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม. 7 บ้านในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
โดย admin 09 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดยนายสามารถ นาคสกุล ผอ.กต.จว.พท.มอบหมายให้นายประภาส เศียรอุ่น หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน นางวรรณษา พรายอินทร์หัวหน้างานอำนวยการ นายสมทบ ไชยรัตน์ พนง.ลต. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง นายประเสริฐ ธรรมเพชร พนง.สืบสวนสอบสวนและ นางสาวเรวดี พ่านปาน พนง.สืบสวนสอบสวน จัดเวทีประชาคมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 7 บ้านในมอญ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 704 ครั้ง